Over ons

De basis van Plant Power Products BV is ruim 30 jaar geleden gelegd door een samenwerking tussen een chemicus en garnalenpellerij Heiploeg. Heiploeg wilde zijn reststromen (garnalendoppen uit de garnalenpellerij) een nuttige bestemming geven.

De chitine die gewonnen kan worden uit de garnalendoppen kan door een chemisch of enzymatisch proces omgezet worden in chitosan. Chitosan werd in de jaren ‘80 al in de biomedische wereld ingezet, omdat het een antimicrobiële werking had.

Toepassing van Chitosan

Er werden proeven aangelegd in pootaardappelen om vast te stellen of chitosan deze antimicrobiële werking ook in akkerbouwgewassen heeft. Dit bleek inderdaad het geval! Het gewas was weerbaarder tegen schimmelaantastingen en hogere opbrengsten waren het resultaat.

Aangezien er al snel bekend werd wat het effect van chitosan in de aardappelteelt was en akkerbouwers het product wilden gaan toepassen, is het product begin jaren ’90 onder de merknaam Hamerol op de markt gebracht.

De oplosbaarheid van het product was op dat moment wel een probleem. Dit is de reden dat het product langere tijd niet is verkocht, totdat een oplossing voor dit probleem was gevonden. Daarna was Hamerol goed toepasbaar via spuitmachines. Het product is daarna verder doorontwikkeld, waardoor de werkzaamheid nog beter werd. Al die jaren bleef de naam ongewijzigd, maar het huidige product is een sterk verbeterde versie van de Hamerol die ruim 30 jaar geleden werd ingezet. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar het zou zo maar kunnen dat Hamerol het eerste product voor de land- en tuinbouw is geweest op basis van chitosan. Plant Power Products blijft onderzoek doen naar nieuwe formuleringen en toepassingen op basis van chitosan om een bijdrage te leveren aan de uitdaging van de agrarische sector om de milieubelasting verder te verlagen.

Neem contact op

Team

Max den Hollander

Max den Hollander

Product management en advies

Emiel Schreur

Emiel Schreur

Manager R&D

Michel Schreur

Michel Schreur

Manager Operations