Om onze kennis van de werking en toepassing van Hamerol verder uit te breiden, hebben we door heel Nederland proef- en demovelden in verschillende gewassen en grondsoorten. Dit zijn velden bij akkerbouwers, bollentelers en groentetelers, maar uiteraard ook bij Nederlandse onderzoeksinstituten. Voor een overzicht van de locaties waar deze veldjes liggen, zie onderstaande kaart: