Hamerol

De werkzame stof in Hamerol is chitosan hydrochloride. Chitosan werkt als een elicitor (plantversterker), waarbij het natuurlijk afweermechanisme van de plant wordt versterkt. Doordat chitosan het bodemleven stimuleert, leidt dit tot sterkere planten met meer weerstand tegen ziektes en droogte en bevordert de groei.

In wetenschappelijk onderzoek is aannemelijk gemaakt dat chitosan hydrochloride een fungicide en bactericide werking heeft, waardoor het inzetbaar is tegen een groot aantal schimmel- en bacterieaantastingen in diverse gewassen.

Toelatingen

De basisstof Chitosan hydrochloride is in de EU geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1107/2009. Chitosan hydrochloride heeft CAS-nr. 9012-76-4. In Nederland is chitosan hydrochloride toegelaten door het Ctgb (zie toelating). Hamerol staat op de inputlijst van Skal en is toegestaan in de biologische landbouw. Chitosan hydrochloride is toegelaten in de teelt onder PlanetProof-keurmerk. Vervanging van een chemisch middel door chitosan hydrochloride levert een bonuspunt op.

Toepassingen

Klik hier voor uitvergrote versie van de toepassingen en dosering tabel

Voor een toelichting van de dosering per gewas klik hieronder op het specifieke gewas:

Aardappelen

Suikerbieten

Peen

Tarwe

Ui

Gebruiksaanwijzing

Bereiden spuitvloeistof:

  • De can met Hamerol schudden voor gebruik
  • Meet nauwkeurig de benodigde hoeveelheid Hamerol af met een maatcilinder of maatkan.
  • Schenk de afgemeten hoeveelheid in een gedeeltelijk gevulde tank met water, houd het roermechanisme aan, vul de tank aan tot de volledig benodigde hoeveelheid en blijf goed roeren.
  • Reinig de gebruikte materialen goed met overvloedig water.
  • Reinig de verpakking grondig met water.

Opmerkingen:

  • Hamerol bij voorkeur niet mengen met andere middelen. Als een mengsel overwogen wordt, eerst testen of dit oplosbaar is.
  • Hamerol verdunnen met schoon leidingwater.
  • Als water uit een bron gebruikt wordt, éérst testen of Hamerol goed te mengen is met dit water.

Mengbaarheid

Wij adviseren Hamerol bij voorkeur solo toe te passen. Hiermee worden de positieve eigenschappen van Hamerol optimaal benut. Indien u toch wilt mengen met een ander middel, dan vooraf in een aparte maatbeker testen of er geen vlokken ontstaan.

In praktijkproeven is vastgesteld dat het toepassen van Hamerol in combinatie met een uitvloeier of hechter de werkzaamheid bevordert

Verpakkingen

Hamerol is verkrijgbaar in cans van 10L. Een pallet bevat 60 cans.

Hamerol is ook verkrijgbaar in een IBC van 600L en 1000L.

EU-registratie

De werkzame stof chitosan hydrochloride is goedgekeurd als basisstof volgens artikel 23 van verordening 1107.2009/EC, CAS-nr: 9012-76-4.

Download de PDF van de registratie en toegelaten gebruiksmogelijkheden.

Download PDF

PlanetProof

Het product chitosan hydrochloride is door Stichting PlanetProof toegelaten binnen het keurmerk. Toepassing levert 1 bonuspunt op.

Download de PDF van de registratie en toegelaten gebruiksmogelijkheden.

Download PDF

Skal

Het product chitosan hydrochloride is door Skal op de inputlijst geplaatst. De inputlijst is een publieke lijst van commerciële middelen die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw.

Download de PDF van de registratie en toegelaten gebruiksmogelijkheden.

Download PDF

Ctgb-registratie

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen, wordt de basisstof Chitosan hydrochloride toegelaten als elicitor.

Download de PDF van de registratie en toegelaten gebruiksmogelijkheden.

Download PDF

Registratie FOD VVVL België

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt de basisstof:
Chitosanhydrochloride toegelaten

Download de PDF van de registratie en toegelaten gebruiksmogelijkheden.

Download PDF

Neem contact op voor meer informatie over Chitosan Hydrochloride

Nieuw en innovatief