Wie is Plant Power Products?

Plant Power Products BV heeft zich gespecialiseerd in gebruiksmogelijkheden van chitine voor de land- en tuinbouw.

Chitine is na cellulose het meest voorkomende bio-polymeer op aarde en wordt gewonnen uit het exoskelet van krab- en kreeftachtigen. Chitine is volledig afbreekbaar tot koolzuurgas, water en stikstofverbindingen en is daarom een volledig biologisch product.

Al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw wordt in onderzoeken bevestigd dat het product een positief effect heeft op de ziektewering in gewassen.

Chitine kan door de-acetylatie of enzymen omgezet worden in chitosan

Naarmate de Europese en Nederlandse toelatingen van steeds meer (chemische) gewasbeschermingsmiddelen aflopen, zal de teler merken dat er steeds minder alternatieven beschikbaar zijn. Chitosan hydrochloride kan een nuttige aanvulling zijn en in sommige gevallen reguliere bestrijdingsmiddelen vervangen. Plant Power Products is gespecialiseerd in het gebruik van chitosan hydrochloride in de land- en tuinbouw. Plant Power Products is opgericht met als doel de bekendheid en het gebruik van chitosan hydrochloride in de land- en tuinbouw te vergroten.

Plant Power Products maakt gebruik van de kennis die gedurende meer dan 25 jaar middels onderzoek is opgedaan over de mogelijkheden van chitine in voor de land- en tuinbouw eenvoudig toepasbare producten. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van Hamerol voor de land- en tuinbouw.

Plant Power Products