Geschiedenis

De basis van Plant Power Products BV is ruim 25 jaar geleden gelegd door Wiebe Postma. Hij kwam in contact met de garnalenpellerij Heiploeg. Dit bedrijf was druk bezig de reststromen van de garnalenpellerij te verwaarden.

De chitine die gewonnen kan worden uit de garnalenskeletten kan door een chemisch proces omgezet worden in chitosan. Chitosan werd in de jaren ‘90 al in de biomedische wereld ingezet, omdat het een antimicrobiële en antischimmel werking had.

Aan Wiebe werd gevraagd om te onderzoeken of deze werkzaamheid ook in akkerbouwgewassen aangetoond zou kunnen worden. Wiebe die zelf een achtergrond had als akkerbouwer, begon zijn eerste proeven in pootaardappelen.

Het pootgoed werd met een oplossing van chitosan behandeld, waardoor een dun filmpje van chitosan op de poter kwam. De resultaten waren verbluffend! Minder ziektes en hogere opbrengsten waren het resultaat.

Aangezien er al snel bekend werd wat het effect van de chitosan in de aardappelteelt was en Wiebe vragen kreeg van akkerbouwers om dit product te leveren, heeft hij de merknaam Hamerol bedacht.

In de periode die volgde, zette hij zijn pionierswerk voort en begon de Hamerol ook in andere gewassen te testen, zoals bijvoorbeeld wintertarwe, grasklaver, tomaten en paprika.

Uit proeven was aannemelijk gemaakt dat Hamerol een fungicide werking had en daarom ging Wiebe testen met gewasbespuitingen. Hier ontstonden problemen, omdat de positief geladen chitosan ging vlokken als het in water werd opgelost. Ook de spuitdoppen van de spuitmachines verstopten hierdoor, waardoor de gewasbespuiting in de praktijk niet haalbaar was.

Na het nodige onderzoekswerk werd ontdekt dat de chitosan oplosbaar gemaakt kon worden in water door er een zuur aan toe te voegen. Nu waren ook gewasbespuitingen mogelijk.

In 2014 werd chitosan hydrochloride (de EU bepaalde dat alleen hydrochloride als aanzuring gebruikt mag worden) in de EU als basisstof geregistreerd en in Nederland toegelaten door het Ctgb.

Inmiddels wordt door een groot aantal universiteiten en onderzoeksinstituten over de hele wereld onderzoek gedaan naar de effecten en het gebruik van chitosan. Uit deze onderzoeken is gebleken dat chitosan een aantoonbaar positieve invloed heeft op de weerbaarheid van planten tegen een groot aantal schimmel- en bacterieaantastingen.

Was er in het verleden een breed scala aan chemische middelen beschikbaar voor de bestrijding van ziekten in gewassen, nu wordt de toelating van verschillende middelen ingetrokken. In sommige gewassen levert dit grote problemen op bij het onder controle houden van ziekten. Dit verklaart ook de hernieuwde belangstelling voor chitosan hydrochloride als aanvulling op het bestaande assortiment actieve ingrediënten en om een rol te spelen in het resistentiemanagement.

Wiebe heeft een aantal jaren geleden onderkend dat de markt nu rijp is voor het op grote schaal toepassen van Hamerol. Wiebe is inmiddels ruim 80 jaar en heeft in verband met de continuïteit een aantal jaren geleden besloten om het professioneel in de markt zetten van Hamerol over te dragen aan de huidige eigenaren van Plant Power Products. 

Wiebes hart en ziel zit in Hamerol. Daarom blijft hij op de achtergrond betrokken bij Plant Power Products en staat hij altijd klaar om met zijn enorme praktijkervaring advies te geven wanneer dat nodig is.