Chitosan hydrochloride

Na cellulose, dat voorkomt in houtige gewassen, is chitine het meest voorkomende biopolymeer op aarde. Het zit in skeletten van schaal- en kreeftachtigen, maar ook in de celwand van schimmels, de celwand van eitjes van nematoden, het skelet van insecten, enz. Chitine is volledig afbreekbaar tot kooldioxide, water en stikstofverbindingen en is daarom een ​​100% biologisch product.

Chitine

Studies sinds de jaren ’60 hebben aangetoond dat het product een positief effect heeft op de ziekteresistentie van gewassen. De reden dat chitine niet breed toegepast wordt in de land- en tuinbouw, wordt veroorzaakt door het feit dat er tot wel 10 ton per hectare van de gemalen garnalendoppen opgebracht moest worden om effect ervan te zien. Dit werd in de praktijk veel te duur.

Later werd ontdekt dat chitine door een chemisch of enzymatisch proces kan worden omgezet in chitosan. Chitosan is een veel sneller werkende stof dan de ruwe stof chitine en is in de praktijk veel gemakkelijker toe te passen, omdat het beter oplosbaar is. Waar met chitine 10 ton per hectare nodig was om effect te zien, kan met 10 liter Hamerol vier gewasbespuitingen per hectare worden uitgevoerd.

Werking

Een bladbespuiting met Hamerol werkt als een soort corona-vaccinatie. In het blad van de plant zitten receptoren die verschillende stoffen kunnen herkennen. Eén van die stoffen is chitine, omdat dit in de celwand van pathogene schimmels zit en in het skelet van insecten. De plant reageert hierop met het aanmaken van enzymen en eiwitten om zichzelf te beschermen.  Als er op een later moment daadwerkelijk een schimmelaantasting in het gewas schiet, is de plant direct in staat zichzelf te verdedigen. Dit is de elicitor (= plantversterkende) functie van Hamerol.

Toevoeging van chitosan aan de bodem verandert de microbiële gemeenschap in de bodem ten voordele van schimmels en bacteriën die de plantgroei bevorderen. Dit wordt veroorzaakt door mycorrhiza-vormende schimmels en bacteriën die nutriënten vrijmaken in de bodem zodat ze voor de plantwortels beschikbaar komen. Deze schimmels en bacteriën vormen een beschermende laag rondom de plantwortels en helpen deze te beschermen tegen aanvallen van pathogenen.

Een weerbare plant boven- en ondergronds, verbeterde opname van vocht en nutriënten en een verhoging van het bladgroen-gehalte in het blad leidt in veel gevallen tot een opbrengstverhoging van het gewas. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de werking van chitosan in de plant.

Uitgebreide beschrijving