Welkom bij Plant Power Products B.V.

Welkom bij Plant Power Products B.V.

Plant Power Products BV heeft zich gespecialiseerd in gebruiksmogelijkheden van chitosan hydrochloride voor de land- en tuinbouw.

Aangezien van steeds meer (chemische) gewasbeschermingsmiddelen de Europese en daarmee Nederlandse toelating komt te vervallen, gaat de teler merken dat er steeds minder alternatieven voorhanden zijn. Chitosan hydrochloride kan een nuttige aanvulling en in sommige gevallen vervanging zijn van reguliere gewasbeschermingsmiddelen.

Chitosan hydrochloride

Plant Power Products BV heeft zich gespecialiseerd in gebruiksmogelijkheden van chitosan hydrochloride voor de land- en tuinbouw en brengt deze onder de merknaam Hamerol op de markt.

Aangezien van steeds meer (chemische) gewasbeschermingsmiddelen de Europese en daarmee Nederlandse toelating komt te vervallen, gaat de teler merken dat er steeds minder alternatieven voorhanden zijn. Chitosan hydrochloride kan een nuttige aanvulling en in sommige gevallen vervanging zijn van reguliere gewasbeschermingsmiddelen.

Neem contact op

Onze Visie

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot toenemende druk op de agrarische sector om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Dit leidt ertoe dat van steeds meer chemische middelen de toelating in de EU wordt ingetrokken en dat het ook steeds lastiger wordt om nieuwe chemische gewasbeschermingsmiddelen geregistreerd te krijgen. De gereedschapskist van de teler raakt dus leger en het wordt een steeds grotere uitdaging om het gewas te beschermen tegen ziektes en aantastingen.

Plant Power Products wil de toegevoegde waarde van chitosan voor de agrarische sector onderbouwen met praktijkonderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van dit biopolymeer. Dit moet ertoe leiden dat een deel van de gaten die in spuitschema’s ontstaan door het wegvallen van chemische middelen, wordt opgevuld door Hamerol.

Onze Missie

Plant Power Products wil door middel van praktijkonderzoek en advies bijdragen aan de vergroting van kennis van chitosan en zijn afgeleide producten om plantenziektes en -aantastingen op een natuurlijke wijze te bestrijden en te voorkomen. Dit moet ertoe leiden dat onze chitosanproducten een vast onderdeel uitmaken van een geïntegreerd systeem voor gewasbescherming. Met deze biologische oplossing krijgt de teler een gezonder gewas tegen lagere kosten met een lagere milieu impact.